Tag: Quảng trường Cathedral Square

Địa điểm du lịch Du lịch Salzburg tự túc và khám phá những con phố sau đây

Du lịch Salzburg tự túc và khám phá những con phố sau đây

Du lịch Salzburg tự túc – Du lịch Áo Một bức tượng của Mozart thống trị Quảng trường Mozart, Mozartplatz. Nghi thức được công bố vào ngày 5 tháng 9 năm 1842 với sự có mặt của các con trai Mozart, người vợ góa của ông, Constanze von Nissen, đã không sống để nhìn thấy …

Read Article Read More